02. Mur, J.; Catros, A.; Garrec, A.; Garrec, M. & Ravel, V. (1991). Evolution de la Myopie d'Enfants Compensee par Progressifs. Bulletin de la S.S.C.O.,1 , 87-92

02. Mur, J.; Catros, A.; Garrec, A.; Garrec, M. & Ravel, V. (1991). Evolution de la Myopie d'Enfants Compensee par Progressifs. Bulletin de la S.S.C.O.,1 , 87-92